Kinnisvara- ja innovatsioonikonverents

Mõttemuutjad 2021

4. november 2021

Kinnisvara- ja innovatsioonikonverentsil „Mõttemuutjad 2021“ jagavad oma kogemusi ning ideid kinnisvara- ja ehitussektori tippspetsialistid üle laia maailma. 4. novembril saab terve päev kuulata põnevaid ettekandeid ehituse ja kinnisvara valdkonnast.

Konverents on kõigile registreerunutele tasuta ning jälgitav veebiülekandena.

Esinejateks on rahvusvahelised spetsialistid Soomest, Norrast, USAst ning Eestist. Konverentsi moderaator on Urmas Vaino.

VAATA salvestust siit

Konverentsi salvestust saad vaadata ka worksup keskkonnas,
s
ündmuse tunnus on MM2021

Anna tagasisidet

Loodame, et konverentsil olevad ettekanded avardavad Su vaatenurka ning tekitavad uusi mõtteid. Oleme tänulikud, kui võtad mõned minutid ja annad esinejate kohta tagasisidet.

Ettekanded ja materjalid

Kuidas luua targemaid töökeskkondi? (inglise keeles)

Maija Patjas, Rapal

Tark ja paindlik töökeskkond põhineb valikuvabadusel ning annab töötajatele võimaluse olla oma töös parimad. Samas püüavad ettevõtete juhid teha majanduslikult kaalutletud valikuid, säästa raha ning vähendada CO2-heidet, optimeerides selleks töökeskkonna kasutust. Kuidas aga saaksime töötajatele pakkuda parimaid töökeskkondi ja -tingimusi jätkusuutlikult?

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Töökeskkonna areng

Kalle Komissarov, Riigi Kinnisvara

Elu- ja töökeskkond areneb koos meiega. See on alati nii olnud ning jätkub ka edaspidi. Missugused verstapostid on sellel teel olnud murrangulise tähtsusega? Kuhu oleme tänu töötamisviiside muutmisele liikumas? Riigi Kinnisvara on testimas tegevuspõhise kontori võimalusi ning muutmas üldist mõtteviisi.

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Tuleviku töö- ja teenuskeskkonna loomisest Kärdla riigimaja näitel

Kärt Vabrit, Riigi Kinnisvara
Sigrid Solnik, MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus

Mis on riigimaja ja kuidas käib selle planeerimine? Kuidas saada teada, mida töötajad oma tuleviku töökeskkonnalt ootavad, mida nad kardavad või eeldavad? Miks üldse on töökeskkonna kujundamisel mõistlik ruutmeetrite ja sahtlite arvu kõrval pöörata tähelepanu ka inimeste tunnetele ja arvamustele?

Vaata videot

Presentatsioonid PDF vormingus:

TÖÖKESKKONNA KAVANDAMINE – küsimused ja vastused

Arutlevad Maija Patjas (FIN), Kalle Komissarov, Kärt Vabrit ja Sigrid Solnik (EST)

Funktsionaalne töökeskkond ja suurepärane töötajakogemus on tänapäeval konkurentsitegurid, mis mõjutavad ettevõtte efektiivsust ning saavad tihti määravaks töökoha valikul. Mis peitub kaunite ja kaasaegsete sisekujunduste taga tegelikult? Kas paremate töötingimuste loomine saab olla ka majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonda säästa? Kuidas luua targemaid töökeskkondi ning millised tööriistad ja kogemused on meil juba praegu olemas?

Vaata videot

Keskkonnasäästliku ehituse tulevik Eestis

Erkki Seinre, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Viimastel aastatel on paljude keskkonna- ja jätkusuutlikkuspoliitika kujundajate tähelepanu pööratud just ehitussektorile. Kuidas Euroopa ja Eesti plaanivad tagada ehitatud keskkonna keskkonnasäästlikkust? Kas ja milliseid paralleele võib tõmmata süsinikuheite ja energiatõhususe vahele? Millised konkreetseid uuringuid ja plaane on tehtud seoses keskkonnasäästliku ehitusega Eestis?

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

CO2-jalajälje analüüs Keskkonnamaja näitel

Anni Oviir, Rangi Maja OÜ

Kuidas on omavahel seotud keskkonnasäästlikkus ja LCA? Millest LCA koosneb? Millal tuleks koostada hoonele LCA-analüüs ja mis on selle väärtus projekti eri etappidel? Ettekanne lähtub Riigi Kinnisvara poolt arendatava uue Keskkonnamaja projektist.

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Jätkusuutlikkus ja rohevaade

Mihkel Mäger, Riigi Kinnisvara

Keskkonnateadlikud otsused, rohevaade ning taastuvenergiale üleminek on kõikide suurfirmade lähiaastate plaanide tähtsad märksõnad. Milliseid samme on Riigi Kinnisvara selles valdkonnas juba teinud ning mis on teoksil lähiaastatel? Mida saab hoone ehitamise igal etapil ära teha, et elaksime puhtamas maailmas?

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Süsinikuneutraalsuse tagamine Soome Senaatti näitel (inglise keeles)

Juha Lemström, Senate Properties

Senaatti-kiinteistöt (Senati Kinnisvara) on Soome riigi kinnisvara arendav ja haldav ettevõte, mille portfellis on umbes 9000 hoonet. Juba pikka aega on ettevõttes töötatud energiatõhususe ning väiksema süsinikuheite saavutamise nimel. Kõne all on reaalsed tegevuskavad nende eesmärkide saavutamiseks, süsinikuneutraalsuse tagamise programm, selle alamprojektid ning muidugi ka juba saadud kogemused.

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

JÄTKUSUUTLIK EHITAMINE – küsimused ja vastused

Sõna võtavad Juha Lemström (FIN), Anni Oviir, Erkki Seinre ja Mihkel Mäger (EST)

Teatavasti moodustab hoone ehitusega seotud CO2-heide rohkem kui poole hoone koguheitest. Just seetõttu on viimastel aastatel pöördunud paljude keskkonna- ja jätkusuutlikkuspoliitika kujundajate tähelepanu ehitussektorile. Kuidas Euroopa ja Eesti plaanivad tagada ehitatud keskkonna keskkonnasäästlikkust? Mida tähendab LCA ning miks seda vaja on? Mida saame teha hoone ehitamise igal etapil, et elada puhtamas maailmas? Kas rohepöördel võib olla ka kõrvalmõjusid?

Vaata videot

Hoonete tehniline vastuvõtmine Põhja-Ameerika näitel (inglise keeles)

Ryan S. Lean, Building Commissioning Association

Senaatti-kiinteistöt (Senati Kinnisvara) on Soome riigi kinnisvara arendav ja haldav ettevõte, mille portfellis on umbes 9000 hoonet. Juba pikka aega on ettevõttes töötatud energiatõhususe ning väiksema süsinikuheite saavutamise nimel. Kõne all on reaalsed tegevuskavad nende eesmärkide saavutamiseks, süsinikuneutraalsuse tagamise programm, selle alamprojektid ning muidugi ka juba saadud kogemused.

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Hoone kompleks- ja toimivuskatsetused

Raul Prank, Riigi Kinnisvara
Liis Lebedev, Riigi Kinnisvara

Uute hoonete põhjalik testimine annab ehituse lõpus veendumuse, et kõik süsteemid töötavad eesmärgipäraselt. Riigi Kinnisvara on selliseid katsetusi teinud juba neli viimast aastat. Kas tavapärane tehnohooldus annab samasuguse kindluse juba kasutuses olevate hoonete puhul? Kuidas on aga läinud aktiivses kasutuses olevate hoonete toimivuskatsetused ning kas on lootust, et need muutuvad hoonete haldamise lahutamatuks osaks?

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Masinloetavad informatsioonimudelid hoone elukaarel (inglise keeles)

Steen Sunesen, Statsbygg

Norra riigi kinnisvara arendav ja haldav ettevõtte on nõudnud BIMi kasutamist kõikides uutes arendustes alates aastast 2011. Kuhu on sellega jõutud? Ehitusinformatsiooni mudelid on olnud laialdaselt kasutuses küll arendusprojektides, kuid neid pole seni väga kasutatud hoone haldaja ja hooldaja vaatevinklist. Tänaseks on Statsbygg välja töötanud lahenduste kogumiku, et saavutada sujuv ja efektiivne andmete kasutamine ning üleminek hoone projekteerimisest ehitusfaasi ning sealt haldusse.

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

ANDMEKASUTUS JA HOONETE TOIMIVUSE TAGAMINE – küsimused ja vastused

Kogemusi ja mõtteid jagavad Ryan S. Lean (USA), Steen Sunesen (NOR), Raul Prank ja Liis Lebedev (EST)

Uute hoonete vastuvõtmine peab tänapäeval olema väga hästi ja metoodiliselt läbimõeldud. Alates 2018. aastast teeb Riigi Kinnisvara komplekskatsetusi, et enne hoone vastuvõtmist veenduda kõikide süsteemide toimivuses. Mida on nelja aasta jooksul saadud kogemustest õpitud? Miks on hoonete tehnilisse vastuvõtmisse vaja kaasata pädevaid insenere? Milline on aga selles vallas Põhja-Ameerika 20 viimase aasta praktika? Kuidas asetuvad masinloetavad infomudelid hoonete elukaarele?

Vaata videot

Paneeldiskussioon: „Kinnisvarakeskkond aastal 2031″

Henrik Roonemaa, tehnoloogiaajakirjanik
Taimo Murer, Kaamos Kinnisvara tegevjuht
Indrek Allmann, Arhitektuuribüroo Pluss partner
Jaanus Tiisvend, Enefit Connect juhatuse esimees
Jüri Rass, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse valdkonna asekantsler
Mihkel Mäger, Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor
Moderaator
Urmas Vaino

Vaata videot

Konverentsi galerii

Esinejad

Ryan S. Lean

Ryan on enam kui 1200 liikmega MTÜ Building Commissioning Associationi president. Peamiselt Põhja-Ameerikas tegutsev ühing koondab kokku ettevõtted, mis tegelevad hoonete tehnilise vastuvõtmise (building commissioning) teenuste pakkumisega kogu hoone elukaare vältel. Ryanil on mehaanika inseneri bakalaureusekraad ning ta juhib ettevõttes JB&B osakonda, mis pakub erinevat tüüpi hoonetele (äri-, missioonikriitilised, haridus-, labori-, tervishoiu- ja LEED-hooned) tehnilist vastuvõtmist ning teisi seotud teenuseid. Ryan soovib olla suunanäitajaks uude rajatisse kolimisega seotud väljakutsete lahendamisel.

Maija Patjas

Maija on Rapali rahvusvaheliste suhete juht. Maija on aktiivne esineja mitmesugustel teemadel alates paindlikust töötamisest, tegevuspõhistest töökohtadest, heaolust, ruumi kasutamisest, digitaliseerimisest kuni tulevikutöökohtadeni. Maijal on töökoha arendamise ja juhtimise valdkonnas kogemust üle kümne aasta. Ta töötab äriüksuses, mis töötab välja uuenduslikke tarkvaratööriistu globaalsetele korporatsioonidele ja töökohtade arendajatele ning on osalenud mitmetes töökohtadega seotud projektides.

Juha Lemström

Juha on arhitekt ja projektijuht, kes on spetsialiseerunud restaureerimisele ja ettevõtete vastutusele. Ta on töötanud terve oma karjääri Soome valitsusasutustes (Helsingi ülikool, Riigi Kinnisvaraamet, Engel, Senati Kinnisvara). Viimased 15 aastat on ta töötanud Senati Kinnisvaras, olles praegu selle sotsiaalse vastutuse (CSR) ja kvaliteedidirektor.

Steen Sunesen

Steen on Statsbyggi peaarhitekt ja BIM-grupi juht. Ta tutvustab äritegevust BIMi integreerimiseks hoonete elutsüklisse ja Statsbyggi lähenemisviisi. Steen on töötanud disaineri, projektijuhi, buildingSMART Norra tegevdirektorina ja digitaliseerimise eksperdina. Steen on NS 8360-seeria eest vastutava Norra standardite BIM-komitee kokkukutsuja.

Erkki Seinre

Erkkil on doktorikraad hoonete jätkusuutlikkuse hindamismeetodite teemal ning magistrikraad kütte-ventilatsiooni erialal. Töötanud on ta hoonete tehnosüsteemide inseneri, ülikooli õppejõu, projekteerimise projektijuhi, energiatõhususe spetsialisti ja BREEAM/LEED konsultandina. Viimastel aastatel on Erkki spetsialiseerunud hoonete jätkusuutlikkuse sertifitseerimisele ja sellega seotud valdkondade (hoonete energiatõhusus, sisekliima, tehnosüsteemid, elukaare keskkonnamõju) konsultatsioonile.

Anni Oviir

Anni pädevusala on olelusringi hindamine (Life Cycle Assessment, LCA) vastavalt sektori standarditele ning erinevate rohesertifikaatide (LEED, BREAM, DGNB, jm) nõuetele. Praegu juhib Anni konsultatsiooniettevõtet Rangi Maja ning on Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnas, kes aitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil välja töötada metoodikat hoonete süsinikujalajälje hindamiseks Eestis. Anni on olnud mitme EPD koostajaks ning kontrollinud EPD kvaliteeti. Ta on RTS sr EPD (Soome) ja International EPD System (Rootsi) EPD programmioperaatori ainus ametlik verifitseerija Baltimaades.

Sigrid Solnik

Sigridil on magistrikraad Tartu Ülikoolist nii etnoloogias kui muutuste juhtimise erialalt. Ühiskondlike protsesside ja nende mõjutamise kõrval huvitavad teda organisatsioonid ning see, kuidas inimeste arusaamad, suhted ja argipraktikad vormivad töökeskkonda ja organisatsiooni edu (või siis selle puudumist). Ta on pea kümme aastat töötanud koolitajana, panustades argumenteeritud mõtlemisoskuse levikusse nii noorte kui ka täiskasvanute seas.

Raul Prank

Raul on Riigi Kinnisvara projektidirektor, kes vastutab hoonete turvalisuse, tehnosüsteemide, energiatõhususe ning innovatsiooni eest. Karjääri jooksul on ta panustanud paljudesse kinnisvara arendamise ja haldamise projektidesse nii era- kui ka avalikus sektoris. Raulil on tehnikateaduste magistrikraad.

Mihkel Mäger

Mihkel on Riigi Kinnisvaras töötanud juba pea 10 aastat. Selle aja jooksul on tal olnud võimalus täita erinevaid rolle, kuid viimased kolm aastat on Mihkel juhtinud kinnisvara arendusosakonda. Kinnisvaraarenduse direktori roll on andnud talle võimaluse suunata RKASi meeskonda pakkuma ja kasutama uuenduslikke võtteid kinnisvarakeskkonna loomisel.

Kärt Vabrit

Kärt liitus Riigi Kinnisvara tiimiga 2018. aastal ja asus arendama riigimajade programmi. Eri huvide tasakaalustamine ei ole Kärdile võõras, kuna varem tegeles ta üle 15 aasta linnaplaneerimisega. Kärdil on kinnisvara planeerimise magistrikraad ning praegu pooleli õpingud õigusteaduskonnas. Ta on olnud ettevõtja, õppejõud, koolitaja ja kutseline planeerija. Kärdi kirg on kinnisvara ning inimeste elu- ja töökeskkonna parandamine rajatavates keskkondades.

Kalle Komissarov

Kalle on hinnatud tegevarhitekt ja Kultuurkapitali kolme arhitektuuri aastapreemia laureaat. Ta on õppejõud ning endine Eesti Arhitektide Liidu asepresident. Käesoleva aasta kevadest on tema eesmärgiks tagada kõigile Riigi Kinnisvara arendusprojektidele kvaliteetsed väli- ja siseruumilahendused, läbimõeldud ja nüüdisaegsed töökeskkonnad ning suurepärane kliendikogemus.

Liis Lebedev

Liis on Riigi Kinnisvara lääne piirkonnajuht, kes on kinnisvara haldamise valdkonnas tegutsenud 12 aastat. Karjääri jooksul on ta nii era- kui ka avalikus sektoris teenuste kvaliteedi tõstmise eesmärgil vedanud mitmeid kinnisvarahaldusega seotud IT-projekte ning osalenud teenuste tehniliste tingimuste väljatöötamisel. Oma igapäevatöös vastutab ta lääne piirkonnas 270 000 m2 kinnisvaraportfelli tõhusa haldamise eest.

Mõttemuutjad 2020

Siit leiad eelmise aasta konverentsi info.