Kinnisvara- ja innovatsioonikonverents

Mõttemuutjad 2020

12. november 2020

Kutsusime kinnisvara- ja innovatsioonikonverentsile „Mõttemuutjad 2020“ oma mõtteid ja ideid jagama kinnisvara- ja ehitussektori tippspetsialistid üle Euroopa. Põnevad ettekanded jagasid vaatenurki digitaalehituse, töö- ja õpikeskkondade ning suurandmete kasutamisest meie valdkonnas.

Otsisime vastuseid küsimustele nagu millist muutust vajab ehitus- ja kinnisvarasektor? Kuidas luua tänapäevaseid ning kestvaid töö- ja õpikeskkondi? Kuidas digitaliseerimist koos suurandmetega valdkonna arenguks tõhusamalt tööle panna?

Konverents on kõigile veebis järelvaadatav. Enamik ettekannetest on siinsamas lehel samuti üleval.

Anna tagasisidet

Loodame, et siin leheküljel olevad ettekanded avardavad Su vaatenurka ning tekitavad uusi mõtteid. Oleme tänulikud, kui võtad mõned minutid ja annad esinejate kohta tagasisidet.

Ettekanded ja materjalid

Energiatõhususe tagamine hooneautomaatikaga

Mikk Maivel, PhD, Riigi Kinnisvara
Kristjan Hiob, DeltaE Inseneribüroo
Dagmar Teppe, R8 Technologies

Otsime vastust küsimusele, kuidas hallata energiatõhusalt suurt hooneportfelli ja mõõta energiatõhususprojektiga saavutatud energiasäästu. Riigi Kinnisvara osales Interregi Läänemere koostööprojektis „EFFECT4Buildings”, mille eesmärk on suurendada avalikele hoonetele rakendatud energiatõhususe meetmeid. Projektiga arendati ja parendati finantsinstrumente, mis aitavad halduritel energiatõhususprojekti edukalt ellu viia. Testisime Riigi Kinnisvaras kahte erineva võimekusega energiamonitooringu lahendust, konverentsil jagame mõlema testprojekti tulemusi.

Vaata videot

Presentatsioonid PDF vormingus:

Kinnisvara korrashoiu digiteerimine Soome näitel (ENG)

Esa Halmetoja, PhD, Senaatti-kiinteistöt

Ettekanne keskendub ehitise infomudelite kasutamisele ehitusjärgsel perioodil (vastuvõtmine, haldus, hooldus). Esa tutvustab kahte erinevat, kuid omavahel seotud mudelipõhist halduslahendust (OMM ja CDM) ning nende seoseid ehitise teiste elukaare etappidega. Milline oleks avatud standarditel põhinevate andmete roll ning potentsiaal kinnisvara korrashoius?

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Hoonete turvaklassid ja optimaalsed turvalahendused

Ramon Loik, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Raul Prank, Riigi Kinnisvara

Kuidas planeerida turvalist hoonet ning minimeerida subjektiivsust turvameetmete planeerimisel? Milliseid parameetreid jälgida ja kuidas? Riigi Kinnisvara tellimusel töötas Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus välja „hoonete turvaklasside ja rakendatavate turvameetmete metoodika“. Tegemist on uue metoodika avaliku esmaesitlusega.

Vaata videot

Presentatsioonid PDF vormingus:

Tegevuspõhise töökeskkonna loomine. Praktiline juhend. (ENG)

Juriaan van Meel, MSc, PhD, BriefBuilder
Kalle Komissarov, Riigi Kinnisvara

Juriaan tutvustab äsja valminud tegevuspõhise töökeskkonna loomise praktilist juhendit ning näitab häid lahendusi tegevuspõhistest töökeskkondadest üle maailma. Millisetele muudatustele meie igapäevatöös on koroonaviirus saanud justkui katalüsaatoriks ning millised on meie vajadused töökeskkondade ümber kujundamisel? Kalle räägib aga sellest, mis on Riigi Kinnisvaral plaanis töökeskkondi igapäevaselt luues ja kujundades.

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Vajadused ja võimalused ehitusprotsesside lühikese juhtimistsükli automatiseerimiseks

Ergo Pikas, PhD, Aalto Ülikool

Ehitusvaldkonda on pikalt kammitsenud hästi teada probleemid: madal tootlikkus, ajakava ja eelarve probleemid, puudulik jätkusuutlikkus ja tööohutus. Aalto Ülikoolis uuritakse juba mõnda aega kogu ehitamise protsessi ning Ergo teeb ülevaate, millised on toimesüsteemi digiteerimise võimalused. Saame vastused küsimustele, kuidas suurendada ehitusprotsesside väärtus- ja vootõhusust ning samal ajal vähendada raiskamist? Kas see toob olulisi muudatusi ärimudelites? Kuidas digitaalse kaksiku realiseerimine võimaldab arendada ehitusvaldakonnas Uberi- või Bolti-laadseid platvorme?

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Digitaalsed töökeskkonnad vajavad värkvõrku, digitaalset kaksikut ja suurepärast kasutajakogemust (ENG)

Ken Dooley, PhD, Granlund

Millist väärtust targad majad kasutaja jaoks loovad ning miks ei ole nende ehitamise kasv olnud nii kiire kui oodati? Keni arvates on vastused kasutajakogemuse uurimises ning ta tutvustab Soome ärilinnakus tehtud analüüsi põhjal, millist väärtust võivad luua digitaalsed kaksikud. Muuhulgas vastab ta oma ettekandes küsimusele, millised probleemid tuleks lahendada, et digitaalsed kaksikud saavutaksid ehitustööstuses täieliku potentsiaali?

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Ehitussektori uued supervõimed (ENG)

Ricardo Farinha, Sweco Finland

Ajal, mil tehnoloogia ja andmemahud arenevad ja kasvavad peadpööritava kiirusega, muutub andmete leidmine, töötlemine ja tõlgendamine uueks supervõimeks. Ricardo leiab vastused küsimustele, kas ja kuidas aitavad andmed ehitusvaldkonnas targemaid ostuseid vastu võtta.

Vaata videot

Presentatsioon PDF vormingus:

Paneeldiskussioon: „Väljakutsed ja lahendused strateegilise tähtsusega hoonete kavandamisel, ehitamisel ja haldamisel“

Vaata videot

Konverentsi galerii

Esinejad

Ricardo Farinha

Ricardo on töötanud ehitus-, arhitektuuri- ja inseneeriavaldkonnas üle kümne aasta. Ta on osalenud mitme suure inseneribüroo digiteerimises ning täna on magistrikraadiga Ricardo Euroopa juhtiva ehituskonsultatsiooniettevõtte Sweco Finland tehnoloogiadirektor. Sweco on aga ettevõte, kes elab juba praegu tulevikus, sest just seal kavandatakse ja projekteeritakse linnu ja jätkusuutlikke kogukondi, kus elu hoogustub alles aastate pärast.

Esa Halmetoja

Esa on digitaalse sisekeskkonna tehnoloogia tehnikateaduste doktor, kes spetsialiseerub optimaalse sisekeskkonna loomisele ehitise infomudeli (BIM) ja digitaaltehnoloogia ühendamise abil. Tema viimane teadustöö tutvustab uut meetodit, kuidas andmeid koguda, hoiustada, analüüsida ja kasutada tajutava keskkonna tingimuste parandamiseks. Viimased 17 aastat on Esa töötanud ettevõttes, mis vastutab Soome riigi kinnisvara arendamise ja haldamise eest. Esa peamiseks eesmärgiks on hoonete digitaalse kaksiku loomine.

Ergo Pikas

Ergo on järeldoktorantuuri teadur Aalto Ülikoolis, kus ta kaitses eelmisel aastal Tallinna Tehnikaülikooliga ühist doktoritööd tehnilise projekteerimise ja disainilahenduste teemal. Aastatepikkune töökogemus erinevates ehitussektori ettevõtetes ning 9-aastane teaduskarjäär mitmetel akadeemilistel positsioonidel erinevates riikides nagu Iisrael, Taani ja USA, on viinud Ergo praeguse teadustöö teemani. Teadustöö käsitleb projekteerimist ja disainilahendusi, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ehitustööstuses ning energiatõhusust, BIM-i ja iduettevõtlust.

Ken Dooley

Ken on Granlund OY tehnoloogiadirektor ja Aalto Ülikooli järeldoktorantuuri teadur. Oma 15-aastase kogemuse jooksul tehiskeskkonna konsultandina on ta töötanud Londonis, Sydneys, Dublinis ja Helsingis. Keni praegune roll Granlundi arengu- ja innovatsiooniosakonnas hõlmab teadustööd, timmitud juhtimisega eksperimenteerimist, koostööd idufirmadega ning uute toodete ja teenuste arendamist.

Mikk Maivel

Mikk on Riigi Kinnisvara energiatõhususe projektijuht ning TalTechi doktorikraadiga hoone sisekliima ja energiatõhususe insener, kes on kokku puutunud nii elamute (SA KredEx) kui ka mitteelamutega (Riigi Kinnisvara). Mikk osaleb seadusloome töögruppides ning kuulub Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse eestseisusesse. Igapäevaselt tegeleb ta erinevate sisekliima, hoone tehnosüsteemide (sh hooneautomaatika) ekspertiiside, konsultatsiooni ning projektide juhtimisega (EFFECT4Buildings).

Raul Prank

Raul on Riigi Kinnisvara projektidirektor ja ta vastutab hoonete turvalisuse, tehnosüsteemide, energiatõhususe ning innovatsiooni eest. Karjääri jooksul on ta panustanud paljudesse kinnisvara arendamise ja haldamise projektidesse nii era- kui ka avalikus sektoris. Raulil on tehnikateaduste magistrikraad.

Kristjan Hiob

Kristjan on DeltaE inseneribüroos elektri ja mõõtmise projektijuht ning TalTechi energiamuundus- ja juhtimissüsteemide magistrikraadiga mõõtmissüsteemidele spetsialiseerunud diplomeeritud elektriinsener. Tema vastutusalaks EFFECT4Buildings projektis oli andmekorje teostamine. Igapäevaselt tegeleb Kristjan mõõtmissüstemide, hoonete energiaauditite ning elektripaigaldistega. Suurimateks mõõtmissüsteemide projektideks on TalTechi ja Tallinna Teaduspark Tehnopoli arvestite kauglugemislahenduste väljatöötamine. Lisaks on Kristjanil suur hulk töid ka muudes valdkondades, näiteks hoonete auditeerimine ning elektrikulu monitooringud.

Dagmar Teppe

Dagmar on R8 Technologies’i projektijuht ning TalTechi hoonete energiatõhususe magistriõppe vilistlane. Igapäevaselt tegeleb ta hoone tehnosüsteemide masinõppe ehk intelligentse juhtimise arendamisega ning uute süsteemide integreerimise projektijuhtimisega. EFFECT4Buildings projektis tegeles Dagmar Tallinna kohtuhoone lõimimise, raporti koostamise ja R8-poolse projektijuhtimisega.

Ramon Loik

Ramon on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK/ICDS) teadur, kes on varasemalt töötanud nii siseministri kui kaitseministri nõunikuna. Perioodil 2010–15 oli Ramon Sisekaitseakadeemia teadus- ja arendusprorektor. Ta peab loenguid ning juhendab üliõpilasi Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudis ning TalTechi majandusteaduskonnas.

Juriaan van Meel

Juriaan on tehnikateaduste doktor ning töökeskkonna ekspert. Ta on ICOP (Hollandi konsultatsioonifirma) ja BriefBuilderi kaasasutaja. Juriaanil on suur kogemustepagas projektidest Hollandis, Skandinaavias, USAs ja Lähis-Idas. Lisaks on ta lektor erinevates tehnikaülikoolides ning kaasautor paljudele raamatutele ja juhenditele töökeskkonna valdkonnas (nt „Activity-Based Working, the Purenet Practice Guide” (2019), „Briefing for Buildings” (2017), „Workplaces Today” (2015) ja „Planning Office Spaces” (2010)).

Kalle Komissarov

Kalle on hinnatud tegevarhitekt ja kolme Kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemia laureaat. Ta on õppejõud ning endine Eesti Arhitektide Liidu asepresident. Käesoleva aasta kevadest on tema eesmärgiks tagada kõigile Riigi Kinnisvara arendusprojektidele kvaliteetsed väli- ja siseruumilahendused, läbimõeldud ja kaasaegsed töökeskkonnad ning suurepärane kliendikogemus.